Utvecklingen inom rörindustrin

Det pågår stora projekt med att renovera rörsystemen i stadens miljontals tunnlar och jag som är inne i byggbranschen blir lätt intresserad av hur byggarbetarna går tillväga. Rören som används är ständigt utsatta för en aggressiv miljö och det behövs bra rör för att klara sig mot korrosion och nötning. Tunnlarna har funnits i många år och det har hänt en hel del inom rörindustrin sedan dess. Rören har blivit mer anpassade för de olika klimaten de utsätts för; fukt, värme, is och snö. För att inte tala om de nya galvaniserade rör som idag har samma tryckklass som förut men är idag betydligt lättare och tunnare vilket gör det lättare för byggarbetarna att arbeta. Det blir enklare att installera och är mer pålitligt i drift.

Mer om termoplaströr

Det är häftigt att se vilken utveckling som har skett i branschen. För en som har varit med i 20 år är det revolutionerande. Aldrig hade man kunnat tro att arbetet skulle förenklas så, och med en sådan stor  säkerhet.